Kontakt

Spojená škola
Novohradská 3
821 09 Bratislava
Tel: 02/210 28 300 (vrátnica - spojovateľ)

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Spojená škola
IČO: 36075213
DIČ: 2021922452

Ako sa dostať na SŠ Novohradská?

Vedenie

Riaditeľka spojenej školy Mgr. Renáta Karácsonyová - 02/210 28 301

Zástupkyňa riaditeľky pre základnú školu
RNDr. Cecília Gunišová - 02/210 28 347

Zástupca riaditeľky pre triedy gymnázia
Mgr. Michal Malík - 02/210 28 330

Zástupkyňa riaditeľky pre triedy gymnázia
Mgr. Nadežda Pätoprstá - 02/210 28 341

Zástupkyňa riaditeľky pre medzinárodné programy
PaedDr. Alena Faixová - 02/210 28 305

E-mail: vedenie@gjh.sk

Úradné hodiny pre verejnosť

Riaditeľka školy: pondelok 8:00 – 9:30
Vedenie školy: streda 15:00 – 16:30

Učitelia

Do jednotlivých kabinetov sa dá dovolať priamo na číslo 02/210 28 xxx, kde xxx je klapka.
Každý učiteľ má e-mailovú adresu v tvare priezviskoucitela@gjh.sk

Ďalšie kontakty

Spojovateľ - 02/210 28 300

Školské psychologičky Andrea Čapuchová a Renata Nemčoková
Výchovná poradkyňa pre ZŠ: Zuzana Valášková
Výchovná poradkyňa pre SŠ: Alena Bučková (výchovné poradenstvo a informácie o ďalšom štúdiu pre maturantov)
Tajomníčky Andrea Dugovičová, Monika Koňanová - 02/210 28 303
Správca Nadácie Novohradská František Kosper - kosper@gjh.sk, 02 / 210 28 349
Vedúca školskej jedálne Eva Vajdová - 02/210 28 324 (odhlasovanie z obedov...)

Správca webstránky GJH Hana Cikatricisová - webstranka@gjh.sk
Správca Internetovej žiackej knižky a databázy Edupage Ľubomír Košút - kosut@gjh.sk