Zelená škola

EKO ALARM
report (.pdf)

UPRATOVANIE BRATISLAVSKÝCH BREHOV
Žiaci MYP programu (niektorí aj s rodičmi) našej školy sa v apríli 2019 zúčastnili aj tejto užitočnej aktivity pod vedením Community and Service koordinátorky p.Nemčokovej.
plagát (.pdf)

Zero Waste Run v Bratislave - hľadáme dobrovoľníkov/Volunteers Wanted
Pridajte sa k absolventovi GJH Matúšovi Pavlovičovi/ Join GJH Alumni Matúš Pavlovič!
link
dekrét (.pdf)
info / information (.pdf)

Naši žiaci na Eko Recykluj Tour
13.marca 2019 sa naši žiaci zúčastnili eko-výchovného projektu. Viac informácií
GALÉRIA
Správy zo Zelenej školy - časopis Mind Boggle
V júni nám končí ďalšie hodnotiace obdobie Zelenej školy a my sme ako príklad environmentálnej výuky poslali organizácii Živica, ktorá Zelené školy hodnotí a certifikuje, časopis Mind Boggle, ktorý pod vedením p.prof.Kabátovej pripravili študenti II.B a II.C našej školy. Hľadali informácie o témach, ktoré ich trápia a napísali o nich skutočne erudované články – nájdete tu interview s Dr.Petros, ktorá bola na škole a urobila prezentáciu o svojej práci – záchrane ohrozených korytnačiek na Maledivách, je tam poézia, témou je aj Greta Thunberg (mimochodom, naši študenti sa aktívne zapojili do podujatia Fridays for the Future!) a mnoho ďalších závažných tém.
Úroveň tohto magazínu je tak vysoká, že náš Mind Boggle vyvolal rozruch aj na tohtoročnej medzinárodnej konferencii Eco Schools vo Fínsku.
...We will publish this in our blog based web magazine called ”Environmental education” (in Finnish). It is a quarterly publication that aims to inspire Finnish environmental educators with new ideas, most current research and inspirational case stories for environmental education. I’m using your school magazine as one such inspirational case story there, to give an example to Finnish teachers (and of course especially to Finnish Eco-Schools) of what can be done. I think they are very happy to read such inspirational examples from Eco-Schools in other countries – also to feel a bit of global connection in the programme! The story will be published online in the beginning of May, I’ll send you a link then!...

Best wishes,
Iitu Kiminki“

Tešíme sa z úspechu našich študentov a sme na nich veľmi hrdí!

A.Špačeková

Spojená škola Novohradská je patrí odteraz oficiálne medzi Zelené školy!

S veľkou radosťou oznamujeme, že záverečnom hodnotení programu Zelená škola v šk. roku 2015/2016 sme získali titul, certifikát a vlajku Zelená škola.

O udelení certifikátu rozhodla Rada Zelenej školy na základe správy hodnotiacej návštevy. Ocenenie sme získali za realizáciu metodiky 7 krokov v našej prvej prioritnej téme – Životné prostredie - v práve končiacom dvojročnom certifikačnom období.

K získaniu certifikátu prispeli významnou mierou študenti IIIMYP triedy, ktorí v rámci svojho Komunitného projektu skrášlili vnútorné prostredie školy, popresádzali, identifikovali a označili interiérové rastliny na strane gymnázia, vymysleli olepenie schodov malou násobilkou na strane ZŠ a frázami z jazykov, ktoré sa na škole učia, na strane gymnázia; opravili dvierka na školskom kompostéri a osadili ho, vypleli pás trávnika pri budove školy, zmontovali a osadili domčeky pre drobné vtáctvo a urobili dendrologický prieskum stromov na dvore. Študenti VMYP ešte počas minulého školského roka počas svojho Komunitného projektu navrhli a vlastnoručne zhotovili kompostér, posadili rastliny na školský balkón, analyzovali pH pôdy a založili skalku.
Veľký dojem urobili aj žiaci oboch PYP programov svojimi environmentálnymi aktivitami a študenti IB Diploma programu, ktorí v rámci Creativity, Action, Service vymysleli, propagovali, realizovali a menežovali systém kompostovania biologického odpadu.

Ocenenie má platnosť na 2 nasledujúce školské roky (2016/2017, 2017/2018)
V programe Zelená škola by sme chceli pokračovať aj v nasledujúcom období, našou prioritnou témou budú tentoraz odpady.

Chcem veľmi poďakovať všetkým žiakom, kolegom a rodičom za vynaložené úsilie a podporu!

Anna Špačeková
Učiteľka chémie a koordinátor environmentálneho vzdelávania